Inspektim i Kryeministrit për zhvillimin e punimeve  për qendrën e vaksinimit.

  • 20/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit