Monitorim i situatës së përmbytjeve në territor

  • 14/02/2021
  • 08.00
  • Urrelat e Shirqit
  • Kryetari i Bashkisë, Administratori, banorë
  • Banorët, administratori i Nj.A