Monitorim i situatës së përmbytjeve në territor.

  • 15/02/2021
  • 08.00
  • Blloku i banesave pas By-Pass-it
  • Kryetari i Bashkisë, banorë
  • Banorët