Inspektim i Kryeministrit, lidhur me ecurinë e punimeve për ndërtimin e spitalit.

  • 19/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit