Inspektim i Kryeministrit pranë një objekti bujqësor.

  • 19/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit