Qëllimi: Njohja mbi rëndësinë e këtij statusi, si dhe përmirësimi i klimës së biznesit në vend.

Rendi i Aktivitetit:

 

1.     Mbërritja në vendin e zhvillimit të aktivitetit e Ministres së Financave dhe Ekonomisë Znj, Anila Denaj, dhe Drejtorit të Përgjithshëm të DPD, Z, Genti Gazheli.

 

2.     Z. Gazheli prezanton shkurtimisht lehtësitë e bëra për biznesin nga sistemi doganor,  nga Vlerësimi  Qendër e deri te dhënia e asistencës teknike për bizneset që kanë aplikuar për OEA, dhe kalimi i tyre nga faza e Zhdoganimit lokal. Prezantim edhe i prioriteteve të DPD për lehtësimin e tregtisë, si dhe objektivave për të arritur standardet me ato të vendeve të zhvilluara.

 

 

3.     Znj. Denaj bën një prezantim  shkurtër mbi  gjitha lehtësitë  janë mundësuar për biznesin nga Sistemi Doganor, që nga “Dogana pa letër” e deri te shërbimet e fundit online që DPD ofron. Njohja e sektorit fason mbi  përfitimet që vijnë nga lehtësimi i tregtisë në vend.

 

4.     Drejtori i DPD-së z. Gazheli drejton seksionin me pyetje/përgjigje mbi procedurat e marrjes së statusit  të AEO-ve .

 

5.     Mbyllja e Aktivitetit

 

  • 13/02/2021
  • 12.00
  • Ambienti i Hotel Life-Galeri , Korcë
  • Ministrja Anila Denaj, DP Genti Gazheli
  • Operatoret Ekonomike: Industria Ballkanika 2 Biomolla 3 Spanjel 4 Panspi 5 Gi Sa 6 Redi Pellet 7 Xega