Takim informues i Kryeministrit me disa qytetarë.

  • 18/02/2021
  • Qarku Elbasan
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë