Inspektim i Kryeministrit për zhvillimin e punimeve infrastrukturore në rindërtim.

  • 16/02/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit