Inspektim Punimesh ne Ujesjellesin e Marshej Nj.A Shkrel

  • 20/02/2021
  • 10:00
  • Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder
  • Kryetari Bashkisë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjestare te Kabinetit të Bashkise