Inspektim i Punimeve në Shkollën Dedaj Nj.A Shkrel

  • 20/02/2021
  • 12:00
  • Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder
  • Kryetari Bashkisë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjestarë të Kabinetit të Bashkise.