Inspektim i Punimeve në  Ujesjellësin e Bajzës Nj.A Kastrat

  • 19/02/2021
  • 10:00
  • Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder
  • Kryetari Bashkisë
  • Kryetari Bashkisë dhe udheheqesi i punimeve