Inspektim punimesh Rruga Gruemirë

  • 18/02/2021
  • 10:00
  • Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder
  • Kryetari Bashkisë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjestarë të Kabinetit të Bashkise