Konferencë online e Kryeministrit: Ekonomia në fokus-Investimet e huaja

  • 16/02/2021
  • Kryeministria, Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit