Inspektim punimesh pranë godinave të RSU 2

  • 10/02/2021
  • 09.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë