Inspektim i Kryeministrit në lidhje me zhvillimin e punimeve të një grupi/blloku pallatesh të cilat janë pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 15/02/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë të kabinetit