MBLEDHJA E KËSHILLIT KOMBËTAR TËARSIMIT PARAUNIVERSITAR.

  • 12/02/2021
  • 14:30-16:00
  • MASR
  • Ministrja Znj. Evis KUSHI, Znj. Zamira GJINI, Znj. Nina GUGA
  • KUSHI, Znj. Zamira GJINI, Znj. Nina GUGA