Inspektim Punimesh ne Rrugen Bratosh Nj.A Kastrat

  • 17/02/2021
  • 12:00
  • Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder
  • Kryetari Bashkisë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjestare te Kabinetit të Bashkise