Inspektim Punimesh ne Rrugen Aliaj Nj.Adm.Kastrat Bashkia Malesi e Madhe

  • 16/02/2021
  • 10:00
  • Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder
  • Kryetari Bashkisë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjestare te Kabinetit të Bashkise