Inspektim ne rikonstruksionin e rrjetit te ujesjellesit ne rugen “Aleksander Moisiu”

  • 09/02/2021
  • 09.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
  • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere