Inspektim i Kryeministrit, Drejtoreshës  Përgjithshme te Azhbr pranë objektit bujqësor

  • 12/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Drejtoresha e Pergjithshme, perfaqesuesi i subjektit
  • Kryeministri, Drejtoresha e Pergjithshme, pjesetare te tjere