Inspektim i Kryeministrit për zhvillimin e punimeve në kantierin e rindërtimit.

  • 09/02/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit