Inspektim i Kryeministrit për zhvillimin e punimeve në kantierin e rindërtimit, në Zonën 1/1, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin.

  • 09/02/2021
  • 20:00
  • Bashkia Kurbin
  • Kryeministri
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkise dhe pjestarë të tjerë