Vizitë e Kryeministrit në disa objekte biznesesh.

  • 13/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë