Takim informues i Kryeministrit me disa qytetarë.

  • 12/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë