Takim informues i Kryeministrit me disa qytetarë

  • 09/02/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë