Inspektim i Kryeministrit mbi ecurinë e punimeve të qendrës së vaksinimit.

  • 13/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë