Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të një blloku pallatesh, pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 11/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit