Inspektim i Kryeministrit për  ecurinë e punimeve infrastrukturore, pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 10/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë