Inspektim i Kryeministrit për zhvillimin e punimeve në infrastrukturën rrugore.

  • 13/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit