Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të banesave në kuadërt të rindërtimit.

  • 11/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit