Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të disa banesave në proces rindërtimi.

  • 10/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë