Inspektim i pajisjeve të reja të Qendrës

  • 18/02/2021
  • Ministria e Kulturës
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.