Inspketim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në nënstacionin e OST-së

  • 12/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit