Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në impiantin fotovoltaik 

  • 12/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë