Inspektim i Kryeministrit pranë një objekti bujqësor.

  • 13/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit