Shpallja e kandidimit të Fototekës Marubi për kandidim në UNESCO

  • 16/02/2021
  • Fototeka Marubi, Shkodër
  • Ministri i Kulturës, përfaqësuesë të MARUBI
  • Ministri i Kulturës, Ministri i Kulturës, përfaqësë të Fototekës