Firmosja e marrëveshjes me TAP për rikosntruksionin e sallës së koncerteve të Universitetit të Arteve.

  • 11/02/2021
  • Universitetei i Arteve.
  • Ministri i Kulturës. përfaqësuesë të TAP
  • Ministri i Kulturës. përfaqësuesë të TAP, artistë.