Firmosja e marrëveshjes me KESH për muzeun e hidrocentraleve

  • 15/02/2021
  • Ministria e Kulturës
  • Ministri i Kulturës, përfaqësuesë të KESH
  • Ministri i Kulturës, përfaqësuesë të KESH