Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, në datën 9 shkurt 2021, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) organizon aktivitetin “Politikat kombëtare të rritjes së sigurisë së fëmijëve në Internet”.   Ky aktivitet realizohet në bashkëpunim me International Telecommunication Union (ITU), në cilësinë e partnerit strategjik, si një ndër aktorët kryesorë që ka qëllim rregullimin dhe standardizimin e hapësirës kibernetike. 
 
Përfaqësuesit e autoriteteve rregullatorë dhe industrisë do të promovojnë politikat kombëtare për rritjen e nivelit të sigurisë së fëmijëve, si dhe do të prezantojnë hapat e mëtejshëm për realizimin e objektivave funksionalë, me qëllim sigurimin e ekosistemit kibernetik. Lutem gjeni bashkëngjitur agjendën dhe një përshkrim të shkurtër  të aktivitetit.​   
 
Gjithashtu, gjatë aktivitetit do të prezantohet moduli i raportimit të faqeve me përmbajtje të paligjshme, i cili gjendet në faqen zyrtare të AKCESK (https://cesk.gov.al/permbajtje_te_paligjshme.html). Në kuadër të ofrimit të mundësisë së qytetarëve për të raportuar përmbajtje të paligjshme, siç do të theksohet gjatë aktivitetit moduli mund të vendoset në faqet zyrtare tuaja për të rritur përdorueshmërinë e tij.   
  • 09/02/2021
  • 10:00
  • Online
  • AKCESK
  • Organizatat e shoqërisë civile; institucione publike, private