Takim “online”, analizë vjetore e punës së DPAP për vitin 2020.

  • 08/02/2021
  • 11:00-12:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi, Drejtor DPAP, Drejtues DRAP, Drejtues ZVAP
  • Ministrja Kushi, Drejtor DPAP, Drejtues DRAP, Drejtues ZVAP