Takim dhe bashkëbisedim me mësues praktikantë përgjatë këtij viti shkollor.

  • 08/02/2021
  • 14:00-15:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi, Zëvendësminis-trja Nina Guga
  • Ministrja Kushi, Zëvendësminis-trja Nina Guga