Inspektim në godinën Qëndra Sociale “Të Qëndrojmë së bashku”

  • 08/02/2021
  • 09.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë