Inspektim punimesh ne lagjen e re ne Ndroq dhe inaugurim banesash te demtuara nga termeti

  • 08/02/2021
  • 15.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin dhe pjesëmarrës të tjerë