Belsh, vizitë pranë ndonjë shkolle të rikonstruktuarkohët e fundit.

  • 09/02/2021
  • 10:00-10:30
  • Belsh
  • Ministrja Kushi, Drejtues i ZVAP Belsh
  • Ministrja Kushi, Drejtues i ZVAP Belsh