Inspektim për punimet dhe ecurinë e investimeve publike në infrastrukturën rrugore.

  • 06/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja, Pjesëmarrës të tjerë
  • Pjesëmarrës të tjerë