Inspektim per mbravajtjen e punimeve ne vendosjen e shtyllave ndricuese LED. 

  • 05/02/2021
  • Lagjja nr 4 Kavaje, Rruga "Taulantia"
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë