Inspektim ne sherbimin veterinar dhe vizita ne ferma blegtorale.

  • 10/02/2021
  • 11.00
  • Qarku Elbasan
  • Ministrja znj. Milva Ekonomi, perfaqesues te AKU dhe AKVMB dhe pjesmarret te tjere
  • Ministrja znj. Milva Ekonomi, perfaqesues te AKU dhe AKVMB dhe pjesmarret te tjere