Aktiviteti organizohet per te bashkebiseduar me fermeret ne lidhje me problematikat qe ato kane si dhe per ti informuar ne lidhje me mundesite qe i ofron qeveria per subvencione apo ndihma te ndryshme.

  • 03/02/2021
  • 16:00
  • Koder Vore
  • Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Shtetit per Mardheniet me Parlamentin, Kryetari i Bashkise Vore
  • Kryetari i Bashkise Vore dhe fermeret e zones