https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Vendimmarrja_e_Keshillit_Mbikeqyres_ne_mbledhjen_e_dates_13_janar_2021.html

  • 13/01/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqiperise
  • Gent Sejko
  • Gent Sejko, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë