• 06/02/2021
  • Qarku Gjirokastër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë